In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door FENNA OOSTERHOFF uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een FENNA OOSTERHOFF cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door FENNA OOSTERHOFF uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door fennaoosterhoff.nl.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan FENNA OOSTERHOFF te worden verstrekt. FENNA OOSTERHOFF behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door FENNA OOSTERHOFF of een door FENNA OOSTERHOFF aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces vul je in het veld “kortingsbon” de exacte code in.
 4. De aard, waarde en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door FENNA OOSTERHOFF zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.fennaoosterhoff.nl.
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. In geval van restitutie ontvang je een cadeaubon ter waarde van het aankoopbedrag. Bij een gedeeltelijke restitutie ontvang je een cadeaubon ter waarde van het aankoopbedrag van het retour gezonden product.
 9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden in de webshop: iDEAL, overboeking etc.
 10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na het ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 14. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met contact@fennaoosterhoff.nl. FENNA OOSTERHOFF zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.